Hiệu quả từ dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh
Thứ năm, ngày 17-09-2020, 14:42
 
Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh được xem là một trong những giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Thời gian qua, giáo viên Trường Phổ thông Tuyên Quang đã áp dụng phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh mang lại những lợi ích thiết thực cho học sinh, giúp cho giờ học trở nên sinh động hơn.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, thì việc từng bước làm quen và vận dụng về “Phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học qua dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh” là hết sức cần thiết đối với mỗi giáo viên và học sinh.

Trong quá trình giảng dạy, cô Phạm Thị Liên đã thiết kế một giáo án dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh của môn Ngữ văn trong đó chú trọng đến việc tổ chức, hướng dẫn học sinh tự học, tìm tòi mở rộng kiến thức và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Phương pháp dạy học này nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

Ngoài ra, trong quá trình thu thập thông tin, học sinh có thể tiếp thu thêm những kiến thức hữu ích khác. Những điều này sẽ tạo nền tảng tốt cho học sinh bước vào cuộc sống tương lai.