Tổ chức học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho học sinh Trung học phổ thông - Trường Phổ thông Tuyên Quang  năm học 2020 - 2021
Thứ năm, ngày 27-08-2020, 08:50
 
Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh trung học phổ thông là môn học chính khóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho học sinh các khối lớp 10,11 và 12 kéo dài từ ngày 24/08/2020 đến ngày 27/08/2020; 85 học sinh được học các nội dung chương trình Giáo dục quốc phòng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Để hoàn thành tốt cho khóa học Giáo dục Quốc Phòng - An ninh, hệ thống các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học đã được nhà trường trang bị đầy đủ, các học phần lý thuyết và thực hành học sinh đều được học tại giảng đường, thao trường tại Trường Đại học Tân Trào.

Khóa học nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự, kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh.