Trường Phổ thông Tuyên Quang tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 bằng bài thi đánh giá năng lực học sinh
Chủ nhật, ngày 30-08-2020, 10:38
 
Do lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của Trường Phổ thông Tuyên Quang (TSE) vượt quá chỉ tiêu do TSE dự kiến, Ban giám hiệu TSE đã quyết định tổ chức đánh giá năng lực thí sinh để tuyển chọn những học sinh có năng lực tốt hơn vào học lớp 10 THPT tại trường.

Bài thi đánh giá năng lực bao gồm 20 câu hỏi, phương án, bài viết ngắn thuộc các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Giáo dục công dân và hiểu biết về xã hội, môi trường. Nội dung trong chương trình cấp trung học cơ sở và chủ yếu ở lớp 9. Thời gian làm bài thi là 30'.

TSE là trường phổ thông công lập, hoàn toàn tự chủ, trực thuộc Trường Đại học Tân Trào, tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng chất lượng cao. Việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển chọn đầu vào là một trong những bước đi để TSE khẳng định đang dần tạo ra thương hiệu về một môi trường giáo dục tự chủ, trên cơ sở phù hợp với năng lực, nhân cách, phẩm chất và sở trường của học sinh cấp trung học phổ thông.