Học sinh lớp 4 thuyết trình Tiếng Anh vanh vách
Thứ hai, ngày 21-09-2020, 11:17
 
Bạn sẽ nói gì nếu thuyết trình về chủ đề “Quốc gia - Quốc tịch”? Rất khó phải không? Vậy thì hãy nghe Đào Duy Hưng (4A) thuyết trình cực kì tự tin, chuyên nghiệp về chủ đề tưởng khô khan này nhé!