Làm bài tập tiếng Anh thật thú vị
Thứ sáu, ngày 23-10-2020, 10:33
 
Góp phần hình thành cho học sinh thái độ tích cực đối với tiếng Anh, thói quen rèn luyện kĩ năng nói theo chủ đề. Làm bài tập bằng cách tạo video giúp các em ghi nhớ kiến thức lâu hơn, đồng thời hình thành phản xạ nghe - nói, thuyết trình tự tin trước đám đông.

Đổi mới phương pháp học tiếng Anh bằng “Video thuyết trình theo chủ đề” là ý tưởng sáng tạo giúp cho việc học tiếng Anh thú vị. Hãy lan toả phong trào học tiếng Anh ở TSE.

 Trình bày: Tuệ Minh - Lớp 4A

Chủ đề về đồ uống.

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hải Hà.