Hiệu trưởng
Nguyễn Bá Đức

(Phó giáo sư, Tiến sĩ Vật Lý, Giảng viên cao cấp)

Lý lịch khoa học: /media/files/L%C3%BD-l%E1%BB%8Bch-KH-t2-2021.pdf

Số điện thoại: 0903 216 482

   

Phó Hiệu trưởng
Lê Thiếu Tráng

(Tiến sĩ Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán, giáo viên THPT Cao cấp)

Số điện thoại: 0912 504 010

   

Phó Hiệu trưởng
Trần Thị Nguyên

(Cử nhân Chuyên ngành Sinh học)

Số điện thoại: 0912 942 900

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên