Phó Hiệu trưởng
Lê Thiếu Tráng

(Tiến sĩ Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán, giáo viên THPT Cao cấp)

Lý lịch khoa học: /media/files/LLkhoa-h%E1%BB%8Dc.doc

Số điện thoại: 0912 504 010

   

Phó Hiệu trưởng
Trần Thị Nguyên

(Cử nhân Chuyên ngành Sinh học)

Số điện thoại: 0912 942 900

Phó Hiệu trưởng

  1. Nguyễn Thu Hoàn

( Thạc sĩ Chuyên ngành Địa lý)

Lý lịch khoa học: /media/files/_L%C3%BD-l%E1%BB%8Bch-khoa-h%E1%BB%8Dc-(1).doc

Số điện thoại: 0982 741 127

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên