TRƯỜNG PHỔ THÔNG TUYÊN QUANG - TUYEN QUANG SCHOOL FOR EXCELLENCE (TSE)

 

Sứ mạng:

TSE là cơ sở giáo dục chất lượng cao và toàn diện cho học sinh phổ thông của tỉnh Tuyên Quang và khu vực.

Tầm nhìn: 

Đến 2030, TSE sẽ trở thành một trường phổ thông hàng đầu trong khu vực và hội nhập quốc tế.

Phương châm:  

Chất lượng giáo dục là yếu tố cốt lõi để tồn tại và phát triển.

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên