Thông báo tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Thông báo tuyển sinh các khối lớp đầu cấp

Để lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất và năng lực tiếp nhận nội dung và chương trình của các cấp học và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh, phát triển nhà trường theo mục tiêu chiến lược đã đề ra, nhà trường đã lập kế hoạch triển khai tuyển sinh năm học 2022 - ...

Thông báo chương trình trải nghiệm - Hành trang vào lớp 1 năm học 2022 - 2023

Với mục đích giới thiệu mô hình Giáo dục chất lượng cao để học sinh lứa tuổi mầm non được hưởng cơ sở vật chất, không gian vui chơi, học tập và rèn luyện tại trường Phổ thông Tuyên Quang. Tạo tâm thế hào hứng, phấn khởi cho trẻ khi bước vào lớp 1. Trường Phổ thông Tuyên Quang triển khai chương ...

Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Hỏi đáp tuyển sinh

Hướng dẫn tuyển sinh