Nhằm tìm kiếm những ứng viên tiềm năng để trực tiếp tham gia giảng dạy, Trường Phổ thông Tuyên Quang xin thông báo Tuyển dụng.

Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”.

Kính đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường nghiên cứu và thực hiện theo văn bản số 335/SGDĐT-VP ngày 02/04/2021 về việc tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa ...

Quy chế Chi tiêu nội bộ Dự thảo, sử dụng cho năm học 2020-2021

Xin ý kiến các đơn vị, cá nhân về Bản Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ giai đoạn 2019-2021, chỉnh sửa, bổ sung để sử dụng trong năm học 2020-2021.

Quy định về thi đua khen thưởng

Trang 12