Cuộc sống nội trú

Mô hình nội trú cho học sinh các cấp Tiểu học, THCS, THPT tại Trường Phổ thông Tuyên Quang đem đến nhiều lợi thế trong việc giáo dục, quản lý và định hướng học sinh.