Họ và tên: Phạm Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ khoa học.

Tổ bộ môn: Giáo dục Tiểu học

Điện thoại: 0977157527

Emai: phamhuyen369@gmail.com

 

   

Họ và tên: Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ khoa học.

Tổ bộ môn: Khoa học tự nhiên

Điện thoại: 0919244926

Email: thuyngacdtq@gmail.com

   

Họ và tên: Dương Xuân Quyền

 Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ khoa học.

Tổ bộ môn: Nghệ thuật

 Số ĐT: 0942.948.116

 Email: duongxuanquyenArtist@gmail.com

   

Họ và tên: Chu Thị Mỹ Nga

Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ khoa học.

Tổ bộ môn: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và Tư vấn Tâm lý học đường

Điện thoại: 01632.636848

Email: chumynga82@gmail.com

   

Họ và tên: Phạm Thị Liên

Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ khoa học.

Tổ bộ môn: Khoa học xã hội

Điện thoại: 0912 030 983

Email:phamliendhtt@gmail.com

   

Họ và tên: Lương Thị Hải Hà

Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Thạc sĩ khoa học.

Tổ bộ môn: Ngoại ngữ

Điện thoại: 0988 907 932

E-mail: luonghaanha@gmail.com

   

Họ và tên:Dương Quỳnh Hoa

Chức vụ: Giảng viên

Tổ bộ môn: Ngoại ngữ

Điện thoại: 0912.835.372

Email: duongquynhhoa68@gmail.com

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên