Chương trình trực tuần thứ 28 của lớp 6B
Thứ tư, ngày 24-06-2020, 09:30
 
Xin mời Quý phụ huynh và học sinh cùng theo dõi các tiết mục trực tuần thứ 28 của lớp 6B

- Tiết mục: Thuyết trình bằng tiếng Anh với chủ đề: Hành trình về nguồn

- Thể hiện: Phạm Thanh Hằng, Hà Hữu An Vũ (6B)

 

- Tiết mục nhảy: Sẻ chia từng khoảnh khắc

- Thể hiện: Tập thể nam nữ lớp 6B