Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 29-05-2023 đến ngày 04-06-2023)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
29-05-2023
Thứ ba
30-05-2023
Thứ tư
31-05-2023

16h00: Tổ chức Tết thiếu nhi cho con VCNLĐ Trường.

- Địa điểm: Hội trường H

- TP: LĐ Trường, BCH công đoàn, VCNLĐ và các cháu thiếu nhi.

- Chuẩn bị: Công đoàn, Đoàn TN, phối hợp: P HC-QT, TTTHNN.

Thứ năm
01-06-2023

Kiểm tra, hoàn thiện CSVC và ĐK thi vào lớp 10

Kiểm tra, hoàn thiện CSVC và ĐK thi vào lớp 10

Thứ sáu
02-06-2023

Nhận đề thi vào lớp 10

Thứ bẩy
03-06-2023

HĐ thi vào lớp 10 làm việc

HS làm thủ tục thi và học qui chế

Chủ nhật
04-06-2023

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên