Học sinh lớp 1, 2 làm bài kiểm tra học kỳ I bằng hình thức trực tiếp
Thứ tư, ngày 15-12-2021, 09:06
 
Ngày 13-12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó với dịch Covid-19. Đây là căn cứ để các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, tổ chức kiểm tra học kỳ I và cuối năm học 2021-2022.

Học sinh lớp 1, 2 làm bài kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp.  

Theo hướng dẫn, bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm học đối với học sinh lớp 1 và lớp 2 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Nhà trường lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra, tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận; chia nhỏ số học sinh/lớp để tổ chức hướng dẫn, ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung cốt lõi trước khi thực hiện bài kiểm tra.

Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ, học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, nhà trường báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục và đào tạo để được kiểm tra các điều kiện bảo đảm theo quy định trước khi thực hiện.

Đối với học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5, bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm học được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, phù hợp diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương vào thời điểm tổ chức đánh giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng học tập của người học. Nội dung đề kiểm tra phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung học tập và các thành phần năng lực của môn học. Câu hỏi, bài tập kiểm tra phải được thiết kế bảo đảm theo quy định, tập trung vào nội dung học tập cốt lõi.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 không đủ để thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, các nhà trường báo cáo phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp về sở giáo dục và đào tạo để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.