Về “Thủ đô  kháng chiến” Tân Trào qua chương trình địa phương online
Thứ năm, ngày 13-05-2021, 15:25
 
Tân Trào là xã nằm ở Đông Bắc huyện Sơn Dương, gắn liền với tên tuổi sự nghiệp vị lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới, Hồ Chí Minh. Nơi đây đã ghi lại những sự kiện lịch sử hào hùng của ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đặc biệt của khu di tích, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Khu di tích lịch sử Tân Trào (huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) là di tích quốc gia đặc biệt (Quyết định số 548/QĐ-TTg, ngày 10/5/2012).

Vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên tiết học Chương trình địa phương môn Ngữ văn 7, cô và trò lớp 7C đã cùng tìm hiểu, trao đổi về di tích lịch sử quốc gia Tân Trào qua mạng Internet.

Dưới đây là phần thuyết trình của học sinh Lưu Minh Đức (7C), Trường Phổ thông Tuyên Quang tự làm tại nhà với hình thức video. Mời Quý vị cùng xem!