Trường Phổ thông Tuyên Quang hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn" năm 2020
Thứ tư, ngày 07-10-2020, 15:33
 
Thực hiện Công văn số 883/SGDĐT-GDPT ngày 21/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Sáng ngày 05/10/2020, Trường Phổ thông Tuyên Quang phát động Chiến dịch trong toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường tại buổi lễ Chào cờ.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa.

Tại tiết Chào cờ, 02 học sinh Phạm Nguyễn Trà My và Trần Diễm Mai đại diện cho tập thể lớp 11A đã triển khai Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ Cây Xanh và đưa ra kế hoạch cụ thể cho thời gian tới, từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021.

Qua đây giúp cho các thầy cô giáo và các em học sinh hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đây là một việc làm thiết thực góp phần nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong tiến trình phát triển của đất nước, tôn vinh những giá trị của thiên nhiên đối với sự sống của nhân loại.

Dưới đây là phần thuyết trình của học sinh Phạm Nguyễn Trà My và Trần Diễm Mai (11A) về Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ Cây Xanh.