Cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử"
Thứ năm, ngày 14-10-2021, 17:35
 
Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" tại Nhà trường, hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Trường Đại học Tân Trào tổ chức cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử", đối tượng dự thi là giảng viên Trường Đại học Tân Trào và giáo viên Trường Phổ thông Tuyên Quang.