Quy chế Chi tiêu nội bộ Dự thảo, sử dụng cho năm học 2020-2021
Thứ ba, ngày 30-06-2020, 09:54
 
Xin ý kiến các đơn vị, cá nhân về Bản Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ giai đoạn 2019-2021, chỉnh sửa, bổ sung để sử dụng trong năm học 2020-2021.

Ý kiến phản ánh xin gửi về địa chỉ: huyenan23@gmail.com trước ngày 05/7/2020.

Bản Dự thảo xin xem file đính kèm.

(Chú ý, nội dung bôi màu vàng là nội dung có điều chỉnh).

Trân trọng.