Họ và tên: Lương Thị Hải Hà 

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

Điện thoại: 0988.907.932

Email: luongha.anha@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Hoàng Yến

Điện thoại: 0942.818.816

Email: sy290110@gmail.com

Họ và tên: Bùi Thị Lan

Điện thoại: 0333.103.938

Email: bulan.ngoaingu@gmail.com

Họ và tên: Bùi Thị Hoàng Huệ

Điện thoại:  0985.677.558

Email: hoanghuecdtq@gmail.com

Họ và tên: Tạ Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 0978.090.131

Email: icystar150884@gmail.com

Họ và tên: Dương Quỳnh Hoa

Điện thoại: 0918.417.983

Email: duongquynhhoa68@gmail.com

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên