Giới thiệu phòng Tâm lý học đường
Thứ tư, ngày 09-12-2020, 08:31
 

I. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức tham vấn, tư vấn tâm lí cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trong trường về các vấn đề của học sinh gặp khó khăn trong học tập, trong các mối quan hệ đặc trưng của lứa tuổi; hỗ trợ học sinh nâng cao nhận thức bản thân, kiểm soát cảm xúc và hành vi theo hướng tích cực.

II. Mục đích của công tác tư vấn/tham vẫn tâm lý cho học sinh

1. Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra, tăng cảm xúc tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

2. Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.

III. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong nhà trường và sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh và các lực lượng ngoài nhà trường có liên quan trong các hoạt động tư vấn/tham vấn tâm lý học sinh.

2. Đảm bảo quyền được tham gia, tự nguyện, tự chủ, tự quyết định của học sinh và bảo mật thông tin trong các hoạt động tư vấn tâm lý theo quy định của pháp luật.

IV. Nội dung

1. Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi.

2. Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

3. Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.

4. Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp (tùy theo cấp học).

5. Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường.

V. Hình thức tư vấn

1. Tư vấn/tham vấn trực tiếp tại phòng Tâm lý học đường (tầng 3, nhà C).

2. Tư vấn/tham vấn qua điện thoại: 0976.951.788; 02073.891.758.

3. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề.