Giảng viên Trường Đại học Tân Trào tích cực tham gia tập huấn “Đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh” với chuyên gia Philippines
Thứ năm, ngày 09-11-2023, 16:36
 
Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học Bách khoa Ilocos Sur, Philippines ngày 15/9/2023 cùng Thư đề nghị của Trường Đại học Bách khoa Ilocos Sur, Philippines ngày 13/10/2023. Từ ngày 04/11/2023- 10/11/2023, Trường Đại học Tân Trào đón tiếp đoàn công tác của Trường Đại học Bách khoa Ilocos Sur, Philippines đến thăm và triển khai chương trình tập huấn, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho giảng viên Trường Đại học Tân Trào, Trường Phổ thông Tuyên Quang.

Trong thời gian tập huấn, các chuyên gia ngôn ngữ Trường Đại học Bách khoa Ilocos Sur, Philippines đã bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm cho giảng viên về đổi mới trong phương pháp giảng dạy và nâng cao các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết đối với bộ môn tiếng Anh. Giảng viên Trường Đại học Tân Trào, Trường Phổ thông Tuyên Quang hoàn thành tiết dạy giả định, tích cực trao đổi và được các chuyên gia đánh giá cao.

Giảng viên Trường Đại học Tân Trào, Trường Phổ thông Tuyên Quang tích cực trao đổi, thảo luận tại buổi tập huấn

Tiến sĩ Apolo S. Francisco - Trưởng dự án, Quản trị viên chính Trường Đại học Bách khoa Ilocos Sur,… Phillipines chia sẻ: Chất lượng giờ giảng dạy mẫu thực sự rất tốt. Chúng ta đã đặt ra các mục tiêu tốt. Nó phục vụ cho ba lĩnh vực học tập khác nhau, như nhận thức, sau đó là tâm lý vận động thông qua các kỹ năng khác nhau. Và luôn có sự lồng ghép giá trị hoặc thái độ. Trong phần giảng dạy minh họa đã thực hiện, giáo viên rất sôi nổi và có năng lượng rất cao, sau đó bắt đầu với hoạt động thúc đẩy. Đó thực sự là lý tưởng cho việc giảng dạy tiếng Anh ESL. Ông cũng đã bày tỏ sự chúc mừng và hi vọng có mối quan hệ lâu dài hơn trong việc giảng dạy tiếng Anh với Trường Đại học Tân Trào.

Đợt tập huấn nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế và tăng cường công tác đối ngoại trong và ngoài Nhà trường. Thời gian tới, Trường Đại học Tân Trào dự kiến sẽ phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Ilocos Sur, Philippines tổ chức chương trình du học dã ngoại quốc tế cho học sinh Trường Phổ thông Tuyên Quang vào tháng 06/2024.

Một số hình ảnh