Thông báo tổ chức các câu lạc bộ trong hè năm 2022
Thứ hai, ngày 01-08-2022, 13:54
 
Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-PTTQ ngày 01/8/2022 của Trường Phổ thông Tuyên Quang về việc tổ chức các câu lạc bộ trong hè năm 2022. Trường Phổ thông Tuyên Quang trân trọng thông báo: Nhà trường tổ chức các câu lạc bộ hè 2022, xem chi tiết dưới đây.