Chúc mừng Tân Đảng viên trẻ tuổi
Thứ ba, ngày 19-07-2022, 09:30
 
Ngày 18/7/2022, Chi bộ Trường Phổ thông Tuyên Quang đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Duy Hà. Lễ kết nạp Đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định của Điều lệ Đảng. 

Đây là trường hợp đầu tiên là học sinh trong Nhà trường được kết nạp đảng. Trong các năm học, Nguyễn Duy Hà luôn đạt thành tích xuất sắc, nhiều năm liền là học sinh giỏi đồng thời tích cực, gương mẫu tham gia hoạt động Đoàn góp phần xây dựng Đoàn trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Thiếu Tráng - Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp đảng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Duy Hà; trong thời gian tới đảng viên mới cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức chính trị góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lê Thiếu Tráng - Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp đảng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Duy Hà

Sau khi nhận Quyết định, dưới Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đảng viên mới Nguyễn Duy Hà đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội; tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Tập thể Chi bộ chụp ảnh lưu niệm