Trường Đại học Tân Trào được công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh và trật tự"
Thứ năm, ngày 30-09-2021, 10:30
 
Ngày 22/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn ''An toàn về an ninh và trật tự năm học 2020-2021'', Trường Đại học Tân Trào là một trong 2 trường học trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang được công nhận đạt chuẩn.

Nhằm mang đến môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho học sinh- sinh viên, trong thời gian qua, Trường Đại học Tân Trào luôn xác định công tác bảo đảm an toàn về an ninh trật tự trường học là một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt năm học 2020-2021 Nhà trường đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phòng, chống có hiệu quả các hành vi bạo lực trong nhà trường và hành động tự phát của học sinh, sinh viên làm ảnh hưởng tới an toàn trật tự của trường học; hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong môi trường học đường. Thông qua đó nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ sống có ích cho cộng đồng, xã hội cũng như nâng cao ý thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong việc tự quản, tự phòng và bảo vệ trường học của mình.

 

Quyết định  của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn ''An toàn về an ninh và trật tự năm học 2020-2021''

Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" bao gồm:

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với những nơi có tổ chức Đảng), Ban giám hiệu (Ban giám đốc) nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ cấp trung học cơ sở trở lên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường – chính quyền địa phương – gia đình người học (nếu người học là học sinh phổ thông) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học. Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ.

3. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách (nếu có) trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Có 70% số đầu mối trực thuộc (khoa, phòng, tổ, bộ môn…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Theo Đại học Tân Trào