Thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022
Thứ năm, ngày 18-02-2021, 14:53
 

                   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        TRƯỜNG PHỔ THÔNG TUYÊN QUANG

                          Số:  05/TB - PTTQ

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Tuyên Quang, ngày 31 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Năm học 2021 – 2022

I. TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP

1. Lớp 1

- Chỉ tiêu: 60 học sinh.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/5/2021 đến trước 15/6/2021.

2. Lớp 6

- Chỉ tiêu: 60 học sinh.

- Xét tuyển qua kết quả học tập, rèn luyện, kết hợp với kết quả kiểm tra năng lực 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 25/5/2021 đến 25/7/2021.

3. Lớp 10

- Chỉ tiêu: 60 học sinh.

- Kết hợp thi tuyển với xét tuyển:

+ Môn thi: Buổi sáng: Toán, Tiếng Anh

      Buổi chiều: Ngữ văn;

+ Ngày thi: 04/6/2021, tại Trường Phổ thông Tuyên Quang.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 10/5/2021 đến 27/5/2021.

II. TUYỂN SINH CÁC LỚP GIỮA CẤP

1. Khối Tiểu học

- Chỉ tiêu:

+ Khối 2,3,4: 55 học sinh;

+ Khối 5: 15 học sinh.

- Xét kết quả 02 môn Toán, Tiếng Việt từ 8,0 trở lên, hạnh kiểm tốt.

- Khi đến đăng ký, nộp hồ sơ vào Trường Phổ thông Tuyên Quang, học sinh sẽ được kiểm tra khảo sát năng lực học tập 2 môn Toán và Tiếng Việt.

2. Khối Trung học

          - Chỉ tiêu:

+ Khối 7, 8: 30 học sinh;

+ Khối 9: 5 học sinh;

+ Khối 11,12: 30 học sinh;

- Học sinh có học lực và hạnh kiểm khá trở lên. Trường hợp học lực trung bình phải có ít nhất một trong 3 môn Toán, Văn, Anh trên 7,5.

- Khi đến đăng ký, nộp hồ sơ vào Trường Phổ thông Tuyên Quang, học sinh sẽ được kiểm tra khảo sát năng lực học tập 2 môn Toán và Văn.

III. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hồ sơ học sinh: 30.000 đ / 1 bộ hồ sơ.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

+ Giấy cam kết (theo mẫu);

+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

+ Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú;

+ Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Mẫu giáo 5 tuổi (đối với HS dự tuyển lớp 1);

+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (đối với HS dự tuyển lớp 6);

+ Học bạ (đối với HS dự tuyển THCS, THPT);

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có giá trị đến năm tuyển sinh (đối với HS dự tuyển THCS, THPT).

2. Lệ phí tuyển sinh: 100.000 đ / 1 học sinh.

3. Lệ phí ghi danh: 1.000.000 đ / 1 học sinh. (Phí tạm thu)

- Trường hợp trúng tuyển:

+ Nếu học sinh nhập học vào trường, 100% lệ phí ghi danh sẽ được chuyển trừ vào số tiền học phí phải nộp của ngay tháng đầu tiên.

+ Nếu học sinh không nhập học hoặc rút hồ sơ chuyển trường khác sẽ không được hoàn trả lại lệ phí ghi danh.

- Trường hợp không trúng tuyển: Nhà trường sẽ hoàn trả 100% lệ phí ghi danh.

4. Nơi cung cấp và nhận hồ sơ:

- Văn phòng Trường Phổ thông Tuyên Quang, Tầng 1, nhà C, Trường Đại học Tân Trào, Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 02073 890 696

- Website: http://tse.daihoctantrao.edu.vn

Nơi nhận:

- Trường ĐHTT (b/c);

- VP, tổ C/M (t/h);

- Lưu VP.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Lê Thiếu Tráng