Thông báo tuyển sinh bổ sung năm học 2020 - 2021
Thứ hai, ngày 24-08-2020, 08:45
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Bổ sung thông báo số 690/TB – PTTQ ngày 01 tháng 6 năm 2020)

 

Căn cứ vào nhu cầu của đa số phụ huynh học sinh trong khu vực Tuyên Quang và các tỉnh lân cận.

Trường Phổ thông Tuyên Quang thông báo tuyển sinh bổ sung năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ bổ sung các lớp 1 đến lớp 12 đủ tiêu chuẩn theo quy định (trừ lớp 10) đến hết ngày 30/08/2020.

2. Đối với lớp 10 năm học 2020 - 2021, nhà trường nhận hồ sơ nguyện vọng 2 đến hết ngày 25/08/2020. Phụ huynh và học sinh có nguyện vọng, nộp 01 đơn tại Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở Giáo dục & Đào tạo Tuyên Quang, 01 đơn và hồ sơ tại Văn phòng Trường Phổ thông Tuyên Quang.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Lê Thiếu Tráng