170 thầy, cô giáo được tập huấn công tác truyền thông
Thứ năm, ngày 07-01-2021, 14:58
 
Ngày 26 -12, Sờ Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang phối hợp với Báo Tuyên Quang tồ chức lớp tập huấn về công tác truyền thông cho 170 giáo viên các bậc học. 

Nhà báo Trịnh Thành Công  báo cáo viên lớp tập huấn

Học viên tham gia lớp tập huấn

Đây là các giáo viên trực tiếp làm công tác truyền thông trong các nhà trường. Qua buổi tập huấn, giáo viên được hướng dẫn cách viết bài; phương pháp khai thác tư liệu để viết một số thể loại tin bài như: Người tốt, việc tốt, bài phản ánh, phóng sự, ghi chép... Đây là hoạt động được Sở tổ chức hàng năm nhằm nâng cao năng lực truyền thông trong các trường học, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục ở các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

                                                                                                      Tin, ảnh: Trần Quốc Đạt