Giáo viên Trường Phổ thông Tuyên Quang tham gia tập huấn trực tuyến Chương trình GDPT 2018
Thứ ba, ngày 01-09-2020, 09:58
 
Từ ngày 29-01/9/2020, 07 giáo thuộc Tổ Tiểu học Trường Phổ thông Tuyên Quang được nhà trường tạo điều kiện tham gia lớp tập huấn trực tuyến Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Trong 4 ngày tập huấn, giáo viên được tìm hiểu về những vấn đề cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Sau khóa tập huấn, giáo viên hiểu rõ hơn về tư tưởng chủ đạo, tích lũy các kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân.

Đồng thời còn chia sẻ, trao đổi trong tổ chuyên môn, giúp mỗi giáo viên hiểu và nắm vững nội dung, chương trình, cấu trúc, những định hướng đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh,...Góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học 2020 – 2021 và những năm học tiếp theo trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới.

Dưới đây là một số hình ảnh.