Các trường hợp thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp
Thứ ba, ngày 18-04-2023, 15:17
 
Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ. Thí sinh có thể chọn miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nếu đạt điều kiện theo quy định.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên được đăng ký dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nếu là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp nữa được miễn là thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 27/6/2023 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

Theo Báo Nhân Dân