Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 4, lớp 8 và lớp 11
Thứ năm, ngày 15-06-2023, 14:34
 
Ngày 15-6, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp thẩm định tài liệu giáo dục lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

Các đồng chí: Đỗ Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Hồng Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Biên soạn tài liệu, thành viên Hội đồng thẩm định là các chuyên gia, cán bộ đến từ các cơ quan chuyên môn, giảng viên, giáo viên Trường Đại học Tân Trào và các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Tổng biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 4, lớp 8 và lớp 11 do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Các thành viên Ban Biên soạn là các nhà giáo có kinh nghiệm, giáo viên cốt cán của tỉnh và cán bộ một số sở, ngành liên quan. Các tài liệu cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa, môi trường, lịch sử truyền thống gắn với mảnh đất, con người Tuyên Quang. Nội dung tài liệu được biên soạn đảm bảo tính khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu tham gia ý kiến đánh giá tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tham gia ý kiến đánh giá tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, lớp 8 và lớp 11 với các nội dung như: các câu hỏi, số liệu, sự kiện, hình ảnh minh họa, các thuật ngữ, khái niệm… Hội đồng thẩm định đã tham gia góp ý và thống nhất chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp. Tài liệu sẽ được chỉnh sửa và thống nhất thông qua sau khi được Hội đồng thẩm định xem xét, đánh giá lại, đảm bảo hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương có chất lượng cao để đưa vào giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo Báo Tuyên Quang