Thông báo kết quả tuyển dụng đợt 1 (Tháng 8- 2020)
Thứ ba, ngày 11-08-2020, 15:44
 

          Căn cứ kết quả tổng hợp 3 vòng:  xét tuyển hồ sơ, phỏng vấn và thực hành của các ứng viên.

          Căn cứ vào điều kiện thực tế về kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường năm học 2020- 2021.

          Hội đồng tuyển dụng Trường Phổ thông Tuyên Quang thông báo kết quả tuyển dụng đợt 1 ( Tháng 8/ 2020).

         Tổng số: 16 người; (Trong đó : Ngữ văn 02, toán 04, Vật lý 02, Ngoại ngữ 01, Sinh học 01, Tiểu học 04, Văn phòng 02). Có danh sách kèm theo.

         Nhà trường trân trọng thông báo và mời các ứng viên đã trúng tuyển có mặt tại trường nhận nhiệm vụ vào hồi: 14 h ngày 12/ 8/2020 – Tại phòng 204 nhà C Đại học Tân Trào.

        Trân trọng thông báo!

Xin mời xem kết quả tuyển dụng đợt 1 dưới đây.

/media/files/D%E1%BB%B1-ki%E1%BA%BFn-%E1%BB%A9ng-vi%C3%AAn-tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-%C4%91%E1%BB%A3t-1_2020.pdf