Ngoại khóa tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS năm học 2020 - 2021
Thứ ba, ngày 01-12-2020, 09:34
 
Sáng nay, ngày 30/11/2020, Trường Phổ thông Tuyên Quang tổ chức chương trình Ngoại khoá với chủ đề: Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS năm học 2020 - 2021.

Tham dự chương trình có Nhà giáo Trần Thị Nguyên - Phó Hiệu trưởng; TS Lê Thiếu Tráng - Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Đại biểu tham dự

Buổi ngoại khóa được tổ chức theo hình thức đa dạng và phong phú: Hoạt động 1 là phần giới thiệu tuyên truyền; Hoạt động 2 là Tiểu phẩm kịch tuyên truyền.

Buổi ngoại khoá chủ đề “Phòng chống HIV/AIDS” đã thành công tốt đẹp. Đây là một buổi ngoại khoá thiết thực và giàu giá trị nhân văn. Thiết nghĩ những kiến thức được lồng ghép từ buổi ngoại khoá sẽ bài học quý giá dành cho tất cả các em học sinh.